Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2020-02-11 22:30

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2020-02-11 22:27

Informacja o wyniku postępowania.

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2018-10-10 08:51

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

 

 

 Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

 

L.p.

 

Jednostka kontrolująca

 

Termin kontroli

 

Zakres kontroli

 

Miejsce udostępniania dokumentacji

 

 

1.

 

 

Naczelna Izba Kontroli – Delegatura Poznań

 

 

12.04.2011r.

 

 

Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w okresie od 01.09.08r. – 31.12.10r..

 

 

 

SOSW Mosina

 

 

2.

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 

 

28.03.2011r.

 

 

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

 

 

SOSW Mosina

 

 

3.

 

 

Auditor wiodący Adrian Dekert

 

 

 

TÜV SÜD Polska Sp. z oo

 

 

 

15-16.11.2011

 

 

Audit sprawdzający system zarządzania wg. wymagań normy ISO 9001:2008

 

 

SOSW Mosina

 

 

4.

 

 

Wydział Auditu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

 

 

 

   

 18 października 2011rok 

 

 

Kontrola doraźna w zakresie zasadności złożonego przez dyrektora wniosku o zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki

 

 

SOSW Mosina

 

 

5

 

Wydział  Audytu i Kontroli Powiatu Poznańskiego
 

 

28.02.2012 r.

 

Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęc pozalekcyjnych w roku 2010
 

 

SOSW Mosina

6

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

 

 29.01.2013 r.

Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

 

SOSW im.Janusza

Korczaka

w Mosinie

 

7

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

16-19.07.2013 r.

 

Zgodność ze stanem faktycznym dla roku szkolnego 2011/2012 liczby uczniów oddziałów specjalnych / wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w Oddziałach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Wielkopolskim Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Ludwikowie wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

 

SOSW im.Janusza

Korczaka

w Mosinie

8

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

26.03.2014 r.

Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci.

SOSW im.Janusza

Korczaka

w Mosinie

9

Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

05.05.2014 r.

Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i pokrywanie wydatków bierzących.

SOSW im.Janusza

Korczaka

w Mosinie

10

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

24.10.2014-

07.11.2014

Ewaluacja problemowa

"Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki"

SOSW im.Janusza

Korczaka

w Mosinie

Strona SEO

www.npseo.pl

11

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

29.12.2014

Monitorowanie pracy publicznych i niepublicznych SZ oraz techników w celu stworzenia interaktywnej mapy szkół zawodowych w projekcie „Wyklinaj szkołę zawodową”

Sekretariat SOSW

im. J. Korczaka

w Mosinie

12

Państwowa Inspekcja Pracy

30.04.2015

Prawidłowość rozwiązania stosunku pracy

Sekretariat SOSW

im. J. Korczaka

w Mosinie

13

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

06.05.2015

Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego placówki

Sekretariat SOSW

im. J. Korczaka 

w Mosinie

14

Urząd Skarbowy w Poznaniu

02.07.2015

14.09.2015

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę ich naliczania

Sekretariat SOSW

im. J. Korczaka

w Mosinie

15

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wdział Audytu i Kontroli

 

25.04.2016

Kontrola problemowa:

Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego , likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji

 

SOSW im .Janusza Korczaka Mosina

16

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wdział Audytu i Kontroli

26.06.2017

04.07.2017

Kontrola problemowa zakresie gospodarki kasowej oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

17

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wdział Audytu i Kontroli

24.07.2017

07.08.2017

Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

18

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wdział Audytu i Kontroli

 

23.10.2017

Kontrola problemowa gromadzenie środków publicznych

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

 

 

 

 

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)

 • autor informacji: Bożena Mazur
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2011-09-08 00:18
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 07:35

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 • autor informacji: Bożena Mazur
 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2017-04-04 10:25
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-11 22:31

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

Dane kontaktowe

e-mail: soswmosina@powiat.poznan.pl

sekretariat (ul. Kościelna):

tel. 61 81-32-469, fax 61-81-32-469

sekretariat/internat (ul. Topolowa):

tel. 61 81-92-432

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 122274
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-05 13:28

Stopka strony