Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mosinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.

Metryka

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2020-02-11 22:30

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

Metryka

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2020-02-11 22:27

Informacja o wyniku postępowania.

Metryka

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2018-10-10 08:51

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępniania dokumentacji

1.

Naczelna Izba Kontroli – Delegatura Poznań

12.04.2011r.

Gromadzenie danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej w okresie od 01.09.08r. – 31.12.10r..

SOSW Mosina

2.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

28.03.2011r.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

SOSW Mosina

 

3.

Auditor wiodący Adrian Dekert
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

15-16.11.2011

Audit sprawdzający system zarządzania wg. wymagań normy ISO 9001:2008

SOSW Mosina

4.

Wydział Auditu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

 

18 października 2011 rok

Kontrola doraźna w zakresie zasadności złożonego przez dyrektora wniosku o zwiększenie planu finansowego wydatków jednostki

SOSW Mosina

5

Wydział Audytu i Kontroli Powiatu Poznańskiego

28.02.2012 r.

Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęc pozalekcyjnych w roku 2010

SOSW Mosina

6

Wielkopolski Kurator Oświaty

29.01.2013 r.

Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

SOSW im.Janusza Korczaka w Mosinie

7

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

16-19.07.2013 r.

 

Zgodność ze stanem faktycznym dla roku szkolnego 2011/2012 liczby uczniów oddziałów specjalnych / wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w Oddziałach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Wielkopolskim Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Ludwikowie wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

SOSW im.Janusza

Korczaka w Mosinie

8

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

26.03.2014 r.

Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci.

SOSW im.Janusza

Korczaka w Mosinie

9

Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

05.05.2014 r.

Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i pokrywanie wydatków bierzących.

SOSW im.Janusza

Korczaka w Mosinie

10

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

24.10.2014-

07.11.2014

Ewaluacja problemowa

"Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki"

SOSW im.Janusza

Korczaka w Mosinie

Strona SEO

www.npseo.pl

11

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

29.12.2014

Monitorowanie pracy publicznych i niepublicznych SZ oraz techników w celu stworzenia interaktywnej mapy szkół zawodowych w projekcie „Wyklinaj szkołę zawodową”

Sekretariat SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

12

Państwowa Inspekcja Pracy

30.04.2015

Prawidłowość rozwiązania stosunku pracy

Sekretariat SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

13

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

06.05.2015

Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego placówki

Sekretariat SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

14

Urząd Skarbowy w Poznaniu

02.07.2015

14.09.2015

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę ich naliczania

Sekretariat SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

15

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

25.04.2016

Kontrola problemowa:

Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego , likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji

SOSW im .Janusza Korczaka Mosina

16

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

26.06.2017

04.07.2017

Kontrola problemowa zakresie gospodarki kasowej oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

17

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

24.07.2017

07.08.2017

Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

18

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

23.10.2017

Kontrola problemowa gromadzenie środków publicznych

SOSW im .Janusza Korczaka w Mosinie

 

drukuj (Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Mazur
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2011-09-08 00:18
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 07:35

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Mazur
 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2017-04-04 10:25
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5161
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-11 22:31:10